wrh_left_button menu_ealat birgenicr_left_button2
Lausunto PEFC standardin tarkistettujen kriteeristöjen toisesta luonnoksesta- Cealkkamuš PEFC standardda dárkkistuvvon kriteeriaid nuppi árvalusas
Written by Minna PE Näkkäläjärvi   
AddThis Social Bookmark Button
Suomen porosaamelaiset ry yhtyy liitteenä olevaan kymmenen saamelaispaliskunnan 19.1.2009 hyväksymään esitykseen saamelaista poronhoitoa koskevaksi PEFC standardin periaatteeksi, kriteeriksi ja sen indikaattoreiksi. Esitys perustuu lainsäädäntöön, joten Suomen porosaamelaiset ry:n mielestä esityksen sisältämästä poronhoidon suojan tasosta ei voida tinkiä, rikkomatta kansallisten lakien ja kansainvälisten sopimusten saamelaisille takaamia oikeuksia harjoittaa kulttuuriinsa kuuluvia elinkeinoja.


Saamelaispaliskuntien näkemykset ja asema neuvottelevina osapuolina tulee ottaa huomioon metsähakkuiden suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Lausunnon 21.11.2008 mukaisesti. Lausunnon allekirjoittivat Suomen Porosaamelaiset yhdistyksen lisäksi 10:n saamelaispaliskunnan poroisäntää. Lausunto ohessa sekä ehdotus PEFC standartien toiseen kriteeristöluonnokseen.

 

Lausunto-PEFC-standardin-tarkistettujen-kriteeristjen-toisesta-luonnoksesta.doc

Related Articles/Posts