wrh_left_button menu_ealat birgenicr_left_button2
Cealkkamušat
POLURA
AddThis Social Bookmark Button

Poro- ja luontaistalouden rahoituslaki - Suoma boazosámit: Boazodoalloláhka galgá divvojuvvot vástidit vuođđolága mearrádusaid sámiid algoálbmotrivttiid birra.

POLURA-trlle_SBS_110608.doc

 

 
Lausunto PEFC standardin tarkistettujen kriteeristöjen toisesta luonnoksesta- Cealkkamuš PEFC standardda dárkkistuvvon kriteeriaid nuppi árvalusas
Written by Minna PE Näkkäläjärvi   
AddThis Social Bookmark Button
Suomen porosaamelaiset ry yhtyy liitteenä olevaan kymmenen saamelaispaliskunnan 19.1.2009 hyväksymään esitykseen saamelaista poronhoitoa koskevaksi PEFC standardin periaatteeksi, kriteeriksi ja sen indikaattoreiksi. Esitys perustuu lainsäädäntöön, joten Suomen porosaamelaiset ry:n mielestä esityksen sisältämästä poronhoidon suojan tasosta ei voida tinkiä, rikkomatta kansallisten lakien ja kansainvälisten sopimusten saamelaisille takaamia oikeuksia harjoittaa kulttuuriinsa kuuluvia elinkeinoja.


Saamelaispaliskuntien näkemykset ja asema neuvottelevina osapuolina tulee ottaa huomioon metsähakkuiden suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Lausunnon 21.11.2008 mukaisesti. Lausunnon allekirjoittivat Suomen Porosaamelaiset yhdistyksen lisäksi 10:n saamelaispaliskunnan poroisäntää. Lausunto ohessa sekä ehdotus PEFC standartien toiseen kriteeristöluonnokseen.

 

Lausunto-PEFC-standardin-tarkistettujen-kriteeristjen-toisesta-luonnoksesta.doc

 
Sámi bálgosiin galgá leat iežas ovddastus virgeolmmošráđđádallamiin-Saamelaispaliskunnilla oltava oma edustus viranomaisneuvotteluissa
Written by YLE Sami Radio   
Monday, 24 November 2008 00:00
AddThis Social Bookmark Button
10 Sámi bálgosa ja Suoma boazosámiid searvi leat dan mielas, ahte dálá hámis doibmi Suoma Sámediggi ii sáhte leat sin ovddasteaddji virgeolmmošráđđadallamiin.

10 Saamelaispaliskuntaa ja Suomen porosaamelaiset yhdistys ovat sitä mieltä, että nykyisessä muodossa toimiva Suomen Saamelaiskäräjät ei voi olla heidän edustajansa viranomaisneuvotteluissa.

Sámedikki ságadoalli, ovdanbuvttii 14.11.2008 vuovdeindustriija meahccesertifikašuvdnastandárdda PEFC ođasmahtti bargojovkui dohkkeheapmái sápmelaš árbevirolaš ealáhusaide guoskevaš indikáhtoriid. Indokáhtoriid vehkiin lea ulbmil árvvoštallat, geavahuvvojitgo sámi ruovttuguovllu vuovddit dakkár vugiin, ahte dat dorvvasta maiddái sámi árbevirolaš boazodoalu. Bargojoavkkus ii leat sámi bálgosiid ovddastus, iige bargojoavku leat dán rádjai gullan sámi bálgosiid.

Dálá PEFC-kritera nr. 27 sámi kultuvrra ja luondduealáhusaid dorvvasteamis lea nu headju, ahte joba vuovdeindustriija áššehasat gáibidit čavgadit álgoálbmogiid vuoigatvuoðaid ollašuhttima. Sápmelaš álgoálbmoga vuoigatvuođaid buoret dorvvasteapmái bastá Suoma FSC (Forest stewardship council) –standárda, man ráhkadeamis sámi guovllu ng. meahccebálgosiid lea ovddastan Suoma boazosámit rs.

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2