wrh_left_button menu_ealat birgenicr_left_button2
Stivračoahkkin / Hallituksen kokous 1/2010
Written by Minna PE Näkkäläjärvi   
Tuesday, 04 May 2010 11:29
AddThis Social Bookmark Button

Tiivistelmä hallituksen kokouksen 31.1.2010 dii/klo 19.00–20.00 1/10 pöytäkirjasta

(Puhelinkokous)

 

Kokouksessa hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2009.

 

Kokous nimesi Opetushallituksen Saamenkulttuurin tutkintotoimikuntaan 1.8.2010–31.7.2010 edustajiksi Ristenrauna Maggan ja Jouni S Laitin.

 

ICR:n hallituksen jäseniksi nimettiin Elen Anne Sara ja Juha Magga.

 

Yhdistys laati kirjallisen pyynnön yhdistyksen jäsenten nimeämisestä mmm:n suurin sallittu poroluku-työryhmään.

 

Tiedoksi

-         Vähemmistövaltuutetun toimiston uudet yhteystiedot. Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää

-         Saamelaiskärjien kulttuurilautakunnan kirje lisätoiminta-avustuksen 1000 €, myöntämisestä yhdistykselle 14.12.2009

-         ICR:n nykyisen hallituksen viimeinen kokous Pietarissa viikolla 6, puheenjohtaja Juha Magga osallistuu

-         Metsähallituksen kokoonkutsuman Saamelaispaliskuntien ja Metsähallituksen yhteispalaverin muistio, Inari Siida 17.6.2009. Yhdistyksestä Nils-Heikki Näkkäläjärvi.

-         Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtajan Pertti Viikin eroaminen tehtävistä kevään loppuun mennessä.

-         Yhdistyksen matka-avustushakemus Lapin Liitolle  Norjan Naisverkoston järjestämään seminaariin Altassa 5.-7.3.2010. Matka 6 hlölle.

 

Related Articles/Posts