wrh_left_button menu_ealat birgenicr_left_button2
Vuosikokous/Jahkečoahkkin
Written by Minna PE Näkkäläjärvi   
Wednesday, 02 June 2010 10:25
AddThis Social Bookmark Button

Tiivistelmä SPS:n vuosikokouksesta 20.3.2010 (Hotelli Hetassa dii/klo 15.00-19.00)

 

Heikki J. Hyvärinen kertoi Saamelaisten poronhoitajien asemasta suomalaisessa lainsäädännössä ja lopuksi totesi, että Suomellakaan ei ole mitään laillista estettä toteuttaa Saamelaisalueen poronhoitoa sille ominaisella kulttuuriin ja kieleen perustuvalla tavallaan.

 

Vuosikokous hyväksyi vuosikertomuksen vuodelta 2009 sekä hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja rahastonhoitajalle.

 

Toimintasuunnitelmat tulo- ja menoarvioineen vuosille 2010–2011 hyväksyttiin muutoksin. Jäsenmaksut pysyvät viime vuoden kaltaisina. Hallitus yrittää tehostaa jäsenhankintaa. Seuraava vuosikokous olisi toivottavasti Inarin kuninkuusajojen aikaan.

 

Kokouksessa päätettiin, että hallituksen varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

 

Vuoden 2010 hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Asko Länsman (Galdoaivi), Nils-Heikki Näkkäläjärvi (Sallivaara), Jouni Lukkari (Hammastunturi), Juha Tornensis (Käsivarsi) ja Ristenrauna Magga (Näkkälä). Hallituksen varajäseniksi valittiin Juha Magga (Näkkälä), Elen Anne Sara (Sallivaara), Uuno Angeli (Muddusjärvi), Birit Tornensis (Käsivarsi) ja Anni Maaret Magga (Sallivaara). Puheenjohtajaksi valittiin Ristenrauna Magga. Pekka Aikio nimettiin hallituksen asiantuntijajäseneksi.

 

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Laila Aikio ja varalle Nils-Henrik Valkeapää.

 

Nuorisojaoston jäseniksi valittiin: Magreta Sara (Sallivaara), Birit Tornensis (Käsivarsi) ja Keijo Pirttijärvi (Muotkatunturi). Varajäseniksi varattiin Aslat-Jon Länsman (Galdoaivi), Iisko-Jouni Hetta (Lappi) ja Anne-Maria Magga (Näkkälä).

 

Suomen Saamelaisten keskusjärjestön vuosikokoukseen valittiin jäseniksi: Jouni Lukkari (Magreta Sara), Minna PE Mäkitalo (Nils-Heikki Näkkäläjärvi) ja Ristenrauna Magga (Uuno Angeli). Hallitukseen edustajaksi valittiin Jouni Lukkari (Minna PE Mäkitalo).

 

Muut asiat:

-         Matti Särkelä Paliskuntain yhdistyksestä toi ajankohtaista tietoa ja ideoita poronhoidon kehittämiseen yhteistyössä yhdistyksen kanssa

Muita esityksiä hallitukselle pohdittavaksi:

-         kannustusstipendi peruskoulun ja lukion (ammattilukion) päättäneille

-         voiko yhdistys kustantaa Enontekiön kunnan oppilaiden kilpailumatkat ja osallistumisen SVL: kilpailuihin, edustaen näin yhdistystä

-         MMM:n sisäisen tutkinnan keskustelutilaisuudet Muoniossa ja Inarissa. Petoeläinten tappamien raatojen tarkastuksista, jääviyksistä, ilmoituksista

-         reviiripohjaisen petokorvaussysteemin epäkohdat siida-systeemissä

-         paimennustuki, erityisesti nuorille

-         esitys PY:lle, että pakkoteurastukset eivät koskisi alle 25-vuotiaita

 

Tiedoksi

Tapaamiset ja edustamiset:

-         Birgen-prošeakta: Leago boazoealáhusas dárbu nissonolbmuide? Alta, 5.-7.3.2010, MPEM

-         Boazodoalu Ambassadeavrrat-prošeakta, Umeå 13.3.2010, čálalaš dearvvuođat

-         Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen teemavuoden lähettiläs, Ristenrauna Magga, Lapin Kansan artikkeli 9.3.2010

-         3/10 Stivrra čoahkkin

Lausunnot:

-         5.2.2010 MMM:lle, Suurinta sallittua porolukua käsittelevän tŧörŧhmän asettaminen maa- ja metsätalousministeriössä

Tiedotus:

-         SBS kotisivut eivät ole toimineet joulukuusta marraskuusta 2009 lähtien. Kotisivut ovat uudistuksen alla ja alkanevat toimia tässä kevään aikana

-         26.-27.3.2010 hallituksen kokouksessa päätettiin että jäsenkirje lähetetään joka kolmen kuukauden välein

-         “Leago boazoealáhusas dárbu nissonolbmuide?” seminára birra, 11.3.2010 Sámi Radios, MPEM

 

Tiivistelmä kokouksesta 20.3.2010, 19.00–19.06 4/10 (Hotelli Hetassa)

 

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Nils-Heikki Näkkäläjärvi.

 

Hallituksen sihteeriksi valittiin Minna PE Mäkitalo.

 

Hallituksen rahastonhoitajaksi valittiin Marja-Riitta Lukkari

Related Articles/Posts