wrh_left_button menu_ealat birgenicr_left_button2
Stivračoahkkin / Hallituksen kokous 2/10
Written by Minna PE Näkkäläjärvi   
Wednesday, 02 June 2010 12:11
AddThis Social Bookmark Button

Tiivistelmä kokouksen 26.2.2010 klo 20.00–22.00 ja 27.2.2010 klo 9.00–18.00 2/10 pöytäkirjasta

(Inarissa Sámisoster rs:n toimipaikassa)

 

Kokouksessa keskusteltiin 28.–30.8.2009 Hetassa järjestetyistä SM-kesäkisoista. Järjestelyt onnistuivat hyvin, mutta osallistujia oli vähän.

 

Hallitus esitti muutoksen Lassi Valkeapään muistorahaston stipendin hakemista koskien: stipendi haettaisiin vuosittain joko erillishakemuksesta tai SOGSAKK:n johtokunnan ja Suomen Porosaamelaiset ry:n hallituksen päätöksestä ilman hakemusta.

 

Kokouksessa päätettiin, että sihteeri on yhteydessä ICR:n jotta yhdistyksen kotisivut saataisiin toimimaan.

 

Suomesta Poronhoidon lähettiläät -projektin harjoittelijoiksi alkavat: Elen Anne Sara, Tuomas Aslak Juuso sekä Keijo Pirttijärvi. Sihteeri lähtee Umeåån 13.3.2010 lähettiläiden ensimmäiseen tapaamiseen kertomaan yhdistyksestä ja hallituksen lähettiläitä koskevista odotuksista.

 

Kokouksessa päätettiin, että Heikki J Hyvärinen valmistelee Suomen Porosaamelaiset ry:n esityksen hallitusohjelmaan. Esityksessä kehotetaan ottamaan huomioon saamelainen poronhoito.

 

Ilmoitusasiat

- työsopimus 1.2.- 30.4.2010 Minna PE Mäkitalo

- Saamelaiskärjien tiedote 27.1.2010 Yhdistyksen toiminta-avustus 4500 €

- SOGSAKK: 21.-22.1.2010 Arktinen Poro seminaari, puheenvuoro MPEM

- Puheenjohtajan allekirjoittama valtakirja FSC edustajalle Jan Saijetsille, 29.1.2010

- 1.2.2010 Sihteerin laatima  raportti sm-kisoista Saamelaiskärjille

- Matkarahahakemus Lapin Liitolle Altan seminaariin 5.-7.3.2010 “Tarvitseeko poronhoito naisia”. Sihteeri osallistuu

- Suurinta sallittua porolukua käsittelevän työryhmän asettaminen MMM:ssä, 5.2.2010                                             Tiivistelmän tekijä: Birit Tornensis, harj.

Related Articles/Posts