Internationsl Centre for Reindeer HusbandryASsociation of World Reindeer Herderssa-sucAbout Reindeer Husbandry
Miljøkamp på tundraen - IPY MODIL NAO
Written by Philip Burgess   
Sunday, 28 September 2008 00:00
AddThis Social Bookmark Button

thumb-inter_polaraaret_cmyk_samiskUnder tundraen i det nordøstlige hjørnet av Barentsregionen, Nenets Autonome Okrug, skjuler det seg enorme olje-og gassreserver. Oljeselskapene har vært her helt siden 1960-tallet, men de siste ti årene har petroleumsaktivitetene tatt helt av. 

For urbefolkningen som bor der, nenetserne og Izjma komierne, har det svarte gullet få kilometer under permafrosten forandret livet på tundraen dramatisk. 
Der nomadene i uminnelige tider har gjett flokkene sine og levd naturalhusholdningens pengeløse liv, råder nå oljerørledninger, 
bulldoserspor og enorme produksjonsanlegg. Tundra og reinbeite ødelegges og forurenses i stor skala.

Read the full article at IPY.NO

IPY Norway
 
arctic universi norden ipy research_council aid2rb8072dpi