wrh_left_button menu_ealat birgen
Norwegian Polar Institute - 17000 Photos now available for viewing on the Internet- Syttentusen polarbilder er nå tilgjengelig for alle over Internett!
Written by Philip Burgess   
Tuesday, 06 November 2007 01:00
AddThis Social Bookmark Button

Nå som deler av vårt rikholdige fotoarkiv gjøres tilgjengelig på internett, får publikum en unik mulighet til å søke etter bilder av norsk og utenlandsk polaraktivitet i Arktis og Antarktis. Instituttet har opp gjennom årene hatt en svært bevisst holdning til innsamling av dokumentasjon, noe som avspeiler seg i bildesamlinga.

Polarinstituttet har i dag mye feltbasert virksomhet på Svalbard, i havene utenfor øygruppen og i Antarktis. Medarbeidere som er ute på tokt og i feltarbeid tar bilder som arkiveres i bildearkivet. Dette er fotografier av moderne forskning, kartlegging, bebyggelse, natur, dyr og planter.

 

Den historiske bildesamlinga består av cirka 60 000 bilder fra polarområdene, hvor det eldste fotografiet daterer seg helt tilbake til 1872. Fridtjof Nansens forskning om bord på Fram i 1893-96 fikk den aller største betydning for den nye vitenskapen oseanografi (havforskning). Kartlegging ble på 1900-tallet en viktig del av norske vitenskapelige ekspedisjoner, og fra dette arbeidet finnes systematiske serier av bilder fra både Svalbard, Grønland og Dronning Maud Land i Antarktis.

Norsk Polarinstitutts totale fotosamling består i dag av omtrent 80 000 fotografier, og samlingen utvider seg i takt med aktiviteten i polare strøk.

Det er verdt å merke seg at kvaliteten på bildene varierer avhengig av når bildene er skannet inn og hvilke digitalkamera som er brukt.

 

Visit the Photo Archive

Related Articles/Posts
Norwegian Polar Institute
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni