wrh_left_button menu_ealat birgenicr_left_button2
I Sverige: Muonio sameby vill ha större självbestämmande- Ruotsissa: Muonion paliskunta haluaa suuremman itsemääräämisoikeuden
Written by SR Sámeradion   
Monday, 09 March 2009 00:00
AddThis Social Bookmark Button
”Saken är tillräckligt utredd”, det anser Muonio sameby som inte ser några som helst hinder för samebyn att omvandlas från koncessionssameby till skogssameby.

" Asiaa on tarpeeksi tutkittu", näkee Muonion paliskunta, jonka mielestä ei ole esteitä sille, että paliskunta muutettaisiin konsessionpaliskunnasta (sopimuspaliskunnasta) metsäpalsikunnaksi.


Related Articles/Posts