wrh_left_button menu_ealat birgenicr_left_button2
Lapinkansa: Miten kauan poromerkkiä pidetään tyhjänä rekisterissä?
Written by Birit Tornensis   
Tuesday, 29 June 2010 11:49
AddThis Social Bookmark Button
Outi Keränen on Lapin Kansaan Maanantaina 28.6.2010 kirjoittanut artikkelin (suora lainaus artikkelista):

Miten kauan poromerkkiä pidetään rekisterissä?

Jos omistat poromerkin, eikä siinä ole lainkaan poroja, voit yllättäen menettää merkin.

Kuinka kauan poromerkin voi omistaa, vaikka siinä ei olisi yhtään poroa, porotalousneuvoja Niilo Hoikkala Paliskuntain yhdistyksestä.
- Porotalouslaki sanoo, että jos merkkiä ei ole kolmeen vuoteen käytetty eikä siinä ole yhtään poroa, merkki raukeaa.
- Ihan itsestään tämä ei kuitenkaan käy, vaan paliskunta on tässä ratkaisevassa asemassa.
- Sen tulee ilmoittaa Paliskuntain yhdistykselle merkin raukeamisesta ja, kun ilmoitus tästä tulee niin yhdistys ilmoittaa asiasta edelleen kirjeitse poromerkin omistaneelle henkilölle. Paliskuntain yhdistys ylläpitää poromerkkirekisteriä.

Entä jos paliskunta ei ilmoita rauenneesta merkistä?
- Se ei välttämättä ilmoitakaan, joten merkki on voimassa, vaikka kolme vuotta on kulunut. Joskus voi käydä niin, että merkkiin tuleekin yllättäen poro tai poroja.

Kuinka paljon tyhjiä merkkejä paliskunnissa on?
-
Vaikea yhtäkkiä sanoa, mutta kyllä niitä on. Peruuttamisia tulee vuosittain aika vähän.

Entä, jos merkin peruuttamisen jälkeen haluaakin saman merkin takaisin. Saako sen?
- Ei välttämättä. Yhdistyksen hallitus tekee merkkipäätöksen ja, jos on sekoittumisen vaaraa toiseen merkkiin, ei vanhaa merkkiään saa enää takaisin.
Related Articles/Posts