Internationsl Centre for Reindeer HusbandryASsociation of World Reindeer Herderssa-sucAbout Reindeer Husbandry
New Reindeer Portal Website!
Written by Philip Burgess   
Monday, 11 February 2013 21:04
AddThis Social Bookmark Button
icr_logo_anim2The Reindeer Portal has now moved to a new home - www.reindeerherding.org, with a fresh and new layout and design. This site will no longer be updated but will remain available for archival viewing.

Please update your bookmarks and make sure to visit out new home! This new site will also integrate our popular blog, reindeerblog.org.
The web addresses reindeerportal.org, reindeercentre.org, reindeer.is and reindeercenter.org will all take you to our new home,

www.reindeerherding.org

The EALAT research website - here at www.ealat.org will no longer be updated, but will remain online for archival viewing. The outcomes of the various EALAT activities will be outreached through our new website, reindeerherding.org
 
Bruker over 300 ord for snø
Written by NRK   
Monday, 04 June 2012 04:02
AddThis Social Bookmark Button
imge_defence_-_Copy318 ord for snø og annen tradisjonell kunnskap bør brukes mer av myndighetene. Det mener en forsker som har tatt doktorgrad i samiske snøtermer.

I dag forsvarte Inger Marie Gaup Eira sin doktorgrad i samiske snøtermer og dens anvendelse i reindrifta i Vest-Finnmark.


I Kautokeino brukes minst 318 begrep om snø i reindriftssammenheg, som inneholder snøfaktorer som påvirker reinens overlevelse, adferd, velferd og reingjeterens arbeid med flokken.


Noen av snøbegrepene inneholder fysiske egenskaper og kan derfor sammenlignes med internasjonale snøklassifikasjoner, f.eks. seaŋáš: kornsnø nederst i snøpakken, mens andre har elementer knyttet til ulike gjetestrategier, f.eks. slik som šalka: nedtrampet snø av rein.

 
Snøens tause språk er viktig for ei bærekraftig reindrift I
Written by Sigrun Høgetveit Berg   
Thursday, 31 May 2012 03:47
AddThis Social Bookmark Button
ingme

Inger Marie Gaup Eira syner i si ferske doktoravhandling korleis samisk tradisjonell kunnskap om snø er viktig for ei bærekraftig reindrift. 318 ulike begrep i Guovdageaidnu-dialekta om snø i høve til reindrift talar sitt tydelege språk.

Gaup Eira si avhandling er ei språkleg undersøking med eit tverrfagleg perspektiv om snø, samisk språk og reindrift.

- Eg har undersøkt forståinga og bruken av samiske snøbegrep relatert til reinens beitetilhøve i ei tid kor klimaendringane påverkar arktiske urfolk.

- Og eg har brukt språkvitskaplege og naturvitskaplege metodar og inkludert reindriftas tradisjonelle kunnskap, fortel Eira.

 
SNØENS TAUSE SPRÅK – SAMISK TRADISJONELL KUNNSKAP OM SNØ I EN TID MED KLIMAENDRINGER
Written by Philip Burgess   
Thursday, 31 May 2012 03:39
AddThis Social Bookmark Button

IMGEira_pDenne avhandlingen er en språklig undersøkelse med et tverrfaglig perspektiv der innholdet og bruken av samiske snøbegrep er analysert og relatert til reinens beiteforhold i Guovdageaidnu i en tid hvor klimaendringene påvirker arktiske urfolk. I forskningsarbeidet er det brukt språkvitenskapelige og naturvitenskapelige metoder og samtidig er reindriftas tradisjonell kunnskap inkludert. Det ble utviklet et siida-basert overvåkingssystem i form av gjetedagbøker med utgangspunkt i reindriftas eget fagspråk om snø. Fem ulike vintersiidaer deltok og fulgte de daglige forandringene i snøforhold, vind, nedbør, topografi i løpet av 3 år i egne områder. Disse resultatene ble sammenlignet med meteorologiske data.

 
From Sápmi to Sakha: UArctic EALÁT Institute Visits Kolymskoe
Written by Kia Krarup Hansen   
Thursday, 26 April 2012 02:54
AddThis Social Bookmark Button
kolyma_thumbAfter a long travel in both distance and mind, I am now back in Tromsø, Norway. Our destination was Kolymskoe North East of Sakha Republic Yakutia, and the purpose was the UArctic EALAT Institute Workshop dealing with global challenges and perspectives of reindeer herders in the region.

The other side of the globe
With a time difference of 11 hours, it not surprising that you will meet a lot of differences from Sapmi. First of all the distances! From Yakutsk, we flew 3 hours north to Chersky, from where we drove 4 hours by car on the river Kolyma to the small village of Kolymskoe. Despite the size and its remoteness, Kolymskoe is home to 5 different indigenous peoples, Chukchi, Yukagir, Eveny, Evenki and Dolgan, with 5 different languages and traditions.

From my short visit I was only able to see the differences by their clothes, but I can imagine, that this also leads to many challenges considering the preservation of culture and language. I am impressed how (and if!) they manage to live side-by-side, in such a small remote place. Do we find anything like this in Sapmi? I have not heard about it. There are many Sami culture and language differences, but not as far I know, at the same small and remote place!
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 65
arctic universi norden ipy research_council aid2rb8072dpi