wrh_left_button menu_ealat birgenicr_left_button2
Lahttovuohta - Jäsenyys
Written by Philip Burgess   
Thursday, 25 March 2010 19:21
AddThis Social Bookmark Button
uusin-boazo_A_187x126Searvvi lahtun sáhttá leat sápmelaš boazodoalli ja boazoeaiggat, maiddái earát geat barget boazodoaluin ja leat Sámedikkelága (974/1995) 3§:s meroštallon sápmelaččat.

Guottiheaddji lahtun sáhtet dohkkehit privahta olbmo dahje registerejuvvon searvvi, gii/mii háliida doarjut searvvi ulbmiliid ja doaimmá. Áitosaš lahtut ja guottiheaddji lahtut dohkkeha searvvi stivra, sierra ohcamusaš.

Ágibeailahtun sáhtet dohkkehit áitosaš lahtu, gii oktii máksá ágibeailahttomávssu. Dán maŋŋá son lea lea jahkásaš mávssuin friddja.

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla saamelainen poronhoitaja ja poronomistaja sekä muu poronhoidon parissa työskentelevä saamelaiskäräjälain (974/1995) 3 §:ssä tarkoitettu saamelainen.

Kannattaja jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä varsinainen jäsen, joka maksaa kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun, jonka jälkeen on hän vuotuisesta jäsenmaksusta vapaa
Related Articles/Posts