wrh_left_button menu_ealat birgen
Kriterier/indikatorer på økologisk bærekraftig reintall
Written by Philip Burgess   
Wednesday, 09 July 2008 01:00
AddThis Social Bookmark Button

thumb-rapp_ok_reintall_350I januar 2008 opprettet Landbruks- og matdepartementet (LMD) en arbeidsgruppe med representanter fra reindriften, forskning og myndighetene for å utvikle kriterier for økologisk bærekraftig reintall. Reindriftsrepresentantene ble oppnevnt av Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Report is now available (pdf, 15 pages, Norwegian)

 

http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/Documents/Reports-and-plans/Report/2008/kriterierindikatorer-pa-okologisk-barekr.html?id=520521

NBR, NBR-NRL, NRL
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni