wrh_left_button menu_ealat birgen
Inbjudan att medverka i traineeprogrammet; Rennäringens ambassadörer
Written by Berit Marie Jonsson   
Wednesday, 30 December 2009 05:11
AddThis Social Bookmark Button

Sametinget i Sverige, International Centre for Reindeer Husbandry / ICR och Suoma Boazosámit, startar ett traineeprogram för ungdomar inom renskötseln. Programmet riktar sig till unga renskötare som vill satsa på utåtriktat information, samt engagera sig i rennäringspolitiska frågor.

Den som söker ska ha förutsättningar för att utveckla ledarskap, ha samhällsengagemang och en utåtriktad personlighet samt vara intresserad av att arbeta gränsöverskridande.

Kraven som ställs i traineeprogrammet är höga. Deltagarna skall utvecklas i att formulera idéer, bedriva opinionsbildning och axla ledarroller i rennäringsorganisationer och – institutioner.  Traineedeltagarna måste medverka vid alla träffar och vara beredd att göra hemuppgifter mellan träffarna.

Traineeprogrammet pågår under 17 månader. Träffarna sker preliminärt varannan månad under några dagar och förläggs till olika platser. Utbildningen anpassas efter traineedeltagarnas renskötsel aktiviteter. Deltagarna måste vara beredda på en omfattande reseverksamhet. Programmet erbjuds till sex ungdomar från vardera Norge och Sverige, samt två från Finland.

Vi emotser ett personligt brev, max två sidor, där du berättar om din bakgrund och ditt liv samt varför du anser att just du kan bli en god ambassadör . Vi vill också att du uppger referenspersoner som kan kontaktas.

Traineedeltagarna skall representera hela det samiska renskötselområdet. Stor vikt kommer också att läggas på köns- och åldersmässig spridning.

Slutligt urval sker genom personlig intervju. Ansökan skickas till trainee@reindeercentre.org, innan den 10 januari 2010. Utbildningen kostar inget och alla resekostnader betalas av projektet.

Ytterligare information om traineeprogrammet lämnas av Berit-Marie Eira-Jonsson, tel.; +46706019462. Du kan också ta kontakt genom e-mail; bmj@reindeercentre.org

Projektet är finansierat av Sametinget i Sverige, Sametinget i Norge, Reindriftens Utviklingsfond, International Centre for Reindeer Husbandry, UArctic EALAT Institute, Lappi Länsstyrelse och Interreg IVA Delprogram Sápmi

 

Reindeer Ambassadors
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni