wrh_left_button menu_ealat birgen
Bovdehus oassálastit hárjehallanprográmmas; Boazodoalu ambassadevrrat
Written by Berit Marie Jonsson   
Wednesday, 30 December 2009 05:16
AddThis Social Bookmark Button

Ruoŧa Sámediggi, Riikkaidgaskasaš Boazodoalloguovddáš ja Suoma Boazosámit álggahit hárjehallanprográmma nuorra boazobargiide. Prográmma lea jurddašuvvon nuoraide geat beaivválaččat barget bohccuiguin ja geain lea beroštupmi bargat boazodoallopolitihkain.

Ohccis fertejit leat návccat ovdánahttit iežas jođihanattáldagaid, sus berre maid leat servodatberoštupmi, duostilvuohta ja gulahallančehppodat  ja beroštupmi bargat riikarájáid rastá.  
Ambassadevraprográmma bidjá stuora gáibádusaid hárjehalliide. Sii galget oahppat ovdanbuktit jurdagiid ja ideaid, hárjehallat rievdadit servodatoainnuid ja ráhkkanit ealáhuspolitihkalaš jođihanrollaide. Gáibiduvvo ahte hárjehallit čuvvot buot čoagganemiid, ja šaddet maid bargat iešheanalaččat čoagganemiid gaskka.

Prográmma bistá 17 mánu. Čoagganeamit dollojit  juohke nuppi mánu iešguđet báikkis ja bistet moadde beaivvi ain hávális. Mii geahččalit heivehit prográmma hárjehalliid boazobargguide. Hárjehallit fertejit rehkenastit ahte šaddet ollu mátkkoštit. Prográmmii besset mielde guđas Norggas, guđas Ruoŧas, ja guovttis Suomas.

Jus háliidivččet searvat dán prográmmii, de fertet sáddet persovnnalaš ohcamuša (ii guhkit go 2 siiddu) mas muitala iežat duogáža birra ja manin juste don sáhtášit leat vuogas ambassadevran. Mii dáhttut maiddái ahte bijat fárrui referánssaid geaguin mii sáhttit váldit oktavuođa.

Mii válljet hárjehalliid olles sámi boazodoalloguovllus , ja válljemis deattuhit maiddái ahte hárjehallit leat goappaš sohkabeliin ja iešguđet agis.

Hárjehallit válljejuvvojit persovnnalaš jearahallama bokte. Ohcan sáddejuvvo čuovvovaš čujuhussii trainee@reindeercentre.org,  ovdal ođđajagimánu 10.b. 2010. Oassálastin hárjehallanprográmmas lea nuvttá ja prošeakta gokčá buot mátkegolut.

Eanet dieđuid hárjehallanprográmma birra oaččut Berit-Marie Eira-Jonssonis, tel.; +46706019462. Sáhtát maid váldit oktavuođa čuovvovaš e-poasta bokte; bmj@reindeercentre.org

Ruoŧa Sámediggi, Norgga Sámediggi, Boazodoalu ovdánahttinfoanda, Riikkaidgaskasaš Boazodoalloguovddáš, UArctic EALÁT Instituhtta, Lappi Leanastivra ja  Interreg IVA Oasseprográmma Sápmi ruhtadit Boazodoalu Ambassadevrra prošeavtta.

 

Reindeer Ambassadors
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni