Internationsl Centre for Reindeer HusbandryASsociation of World Reindeer Herderssa-sucAbout Reindeer Husbandry
EALÁT Masters Theses
AddThis Social Bookmark Button

ELLEN INGA TURI

Living With Climate Variation and Change. A comparative study of resilience embedded in the social organisation of reindeer pastoralism in Western Finnmark and Yamal Peninsula.

2008. Masteroppgave ved Institutt for Statsvitenskap. Universitet i Oslo.


 

SIGNE RAAHAUGE RASMUSSEN

Climatic and Maternal Effect on Early Development in Semi Domesticated Reindeer.

M.sc, Kobenhavns Universitet, November 2007


ALEXANDRA KOHN

Reindeer rumen bacteria resistant to lichen acids.

Gegen Usninsaure aus Flechten resistente Bakterien des Reintierpansens.

Department of Arctic Biology and Institute of Medicinal Biology, Faculty of Medicine, Univesrity of Tromso. 2007.


JORGEN EIRA SOLBAKKE

Reintallstilpasning pa Bakgrunn av Tradisjonell Reindriftssamisk Kunnskap. Population Control of Reindeer Based on Traditional Knowledge.

Universitetet for Miljo-og Biovitenskap. Institutt for Husdyr-og Akvakulturvitenskap. Masteroppgave 30 Stp. 2007.


ANDERS HAMNES

Avaluering av lokalprodusert gresspellet som for til rein og effekt av melassetilsetning.

Mastergradsoppgave i Arktisk Naturbruk og Landbruk, innen studieretningen "Beitende Dyrs Fysiologi"

2007. Avdeling for Arktisk Biologi, Institutt for Medisinsk Biologi, Det Medisinske Fakultet, University i Tromso.

Related Articles/Posts
EALAT Publications
 
arctic universi norden ipy research_council aid2rb8072dpi