wrh_left_button menu_ealat birgen
Reindeer Herders in Sweden Meet to Discuss Loss of Pastures, Traditional Knowledge
Written by Philip Burgess   
Monday, 18 October 2010 18:51
AddThis Social Bookmark Button
ahren_thumbTwo EALÁT Information workshops have just wrapped up on the Swedish side of Sápmi. In Ammarnäs and Mittådalen reindeer herders and scientists from different institutions gathered to discuss climate change and loss of pastures and how best to make use of traditional knowledge to adapt to these changes.

Under förra veckan har EALÁT- Information workshops på svensk sida av Sápmi ägt rum. I Ammarnäs och Mittådalen har renägare och forskare från olika institutioner samlats för att diskutera klimatförändringar och förlust av betesland och hur man kan använda sig av traditionell kunskap för att anpassa sig till dessa förändringar.

Read the full stories here (English) and here (Swedish) on the EALÁT website
EALAT Information, Loss of Pastures, Sweden
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni