wrh_left_button menu_ealat birgen
Stor interesse for globalisering og reindrift
Written by NRK Sami Radio   
Monday, 10 January 2011 19:51
AddThis Social Bookmark Button
AGA

Kurset "Adaptation to Globalization in the Arctic: The Case of Reindeer Husbandry" begynner nå i januar.

Studenter fra hele arktis

Til sammen 35 studenter fra blant annet USA, Russland og Sápmi deltar på kurset hvor de skal lære om hvordan globalisering påvirker arktis og reindriften.

– Kurset konsentrerer seg om reindrift og globalisering, hvilke problemer globalisering skaper for reindrift i hele verden. Det er ikke bare snakk om klimaendringer, men også olje- og gassutvinning i reindriftsområder. Vi skal finne ut hvilke strategier som er de beste for reindriften, forteller den ansvarlige for kurset, Philip Burgess.

– Viktig å finne strategier

Det er Samisk høgskole, UArctic og Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift som står bak kurset, som er nettbasert og går på engelsk.

– Blant kursdeltakerne er det også reindriftsutøvere og ikke bare akademikere, forteller Burgess, som mener at slike kurs er viktige, også i våre områder.

Globalisering

Globalisering betegner en prosess hvor ulike deler av verden stadig blir mer sammenvevd, og der nasjonale grenser på mange områder er i ferd med å bli overskredet eller visket ut.

Globalisering innebærer at det som skjer på den andre siden av jorden får virkninger for oss her i Norge, men på en raskere og mer omfattende måte enn tidligere.

Source: NRK Sami Radio

AGA Course, Adaptation to Globalisation, EALAT Institute, ICR Activities, Philip Burgess, UArctic
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni