wrh_left_button menu_ealat birgen
Dárbbašit ruđa
Written by Philip Burgess   
Tuesday, 02 December 2008 10:30
AddThis Social Bookmark Button

thumb-081121_3_231996603Sámiráđi Stefan Mikaelsson ja Álgo álbmo giid čállin gotti jođiheaddji Petrica Cochrane ohcaleaba ruhtadoarjaga álgo álbmogiidda, vai besset searvat árktalaš pro šeavttaide, seamma dásis go árktalaš našuvnnat. 

Petrica Cochrane ovddasta inuihtaid organisašuvnna Inuit Circumpolar council (ICC). Son lea maid Álgoálbmogiid čállingotti (IPA) jođiheaddji, ja nu ovddasta ge buot álgoálbmogiid. 
Cochrane lea Árktalaš ráđis, ja lea oaidnán movt prošeavttat ja organiseren doaibmá. 
– Dát lea buot buoremus arena álgoálbmogiidda, go dáppe gullo min jietna. Álgoálbmogat besset čohkkát seamma beavddi birra go našunála jođiheaddjit, ja ovdanbuktit álgoálbmogiid oainnu, nu go árktalaš našuvnnat, muitala Cochrane. 


Ruhtavátni goazada 
Vaikko álgoálbmotorganisa šuvnnain lea seamma vejolašvuohta Árktalaš ráđis ovdanbuktit oainnuset, nu go oassálasti našuvn nat, de muitala Cochrane ahte álgoálbmogiin ii leat seamma vejolašvuohta searvat prošeavttaide. 
– Árktalaš ráđis lea ollu prošeavttat, muhto álgoálbmogiin ii leat ruhta searvat daidda prošeavttaide. Našuvnnain mat leat mielde Árktalaš ráđis, lea ruhta, oahppan olbmot ja buot maid dárbbašit, muhto álgo álbmogiin ii leat makkárge ruhtadeapmi eaige beasa searvat, muitala Cochrane, gii ovddasta buot álgoálbmogiid. 

Organiserejit ođđasit 
Petrica Cochrane lea geahččaleame luvvet ruđa álgoálbmogiidda. Son muitala ahte ollu álgoálbmogiin atnet ollu ruđa dušše dan ahte searvat čoahkkimiidda.
– Mii geahččalit oažžut buohkaid ipmirdit ahte álgo álbmogat dárbbašit ruđa, ja mun doaivvun ollu našuvnnat, dego Norga ipmirda dan. Geahčalit maid ođđasit organiseret IPA, vai luvvet ruđa ja sáhttit bistevaččat searvat, muitala álgoálbmogiid ovddasteaddji. Sii leat maid hábmeme reivve maid sádde Árktalaš ráđi bajimus dássái, mas čilgejit dili.

Vuordá doarjaga Norggas
Stefan Mikaelsson, gii ovddasta Sámiráđi, lohká maid stuora dárbbu ruhtadit álgoálbmot organisa šuvnnaid, vai besset joatkit Árktalaš ráđis.
– Norga lea Árktalaš ráđi jođiheaddjeriika dál guokte jagi, ja de berreše geahččalit váikkuhit eará našuvnnaid doarjut álgo tálbmogiid. Jus dan dahket, de sáhttit mii maid searvat prošeavttain, ja bálkáhit olbmuid, nu go našuvnnat dahket, lohká Mikaelsson, ja lasiha: 
– Ferten vel lohkat ahte mus lea stuora luohttámuš Norgii, ahte sii loahpahit iežaset jođiheami bures, lohká Mikaelsson.

Source: AVVIR

ICC, ICR Activities, Patricia Cochrane, SAO, SAO Meeting
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni