wrh_left_button menu_ealat birgen
HKH Fyrst Albert II og HSH Fyrstinne Charlene av Monaco besøker Kautokeino i mars 2012 - PRESSEMELDING
Written by Philip Burgess   
Sunday, 25 March 2012 16:22
AddThis Social Bookmark Button
icr_logo_anim2

Arrangørene av HKH Fyrst Albert II av Monacos besøk i Kautokeino 25–27. mars har nå mottatt den gledelige melding fra Monaco at også HSH Fyrstinne Charlene av Monaco  kommer til Sápmi disse dagene. De skal begge overvære reinkappkjøring i Hetta i Finland, overnatte i lavvu og gjete rein på Finnmarksvidda, diskutere klimaendringer med urfolksungdom og delta i et offisielt arrangement i Kautokeino. Spesielt vil Fyrstinnen få et innblikk i utfordringene for reindriften som en tradisjonelt familiebasert urfolksnæring.

 

 

LAST NED PRESSEMELDING

Verdensforbundet for Reindriftsfolk, Internasjonalt Reindriftssenter og Kautokeino kommune er vertskap for besøket. Fyrsteparet vil treffe reindriftsungdom fra nordområdene i Russland, Finland, Sverige og Norge, for å diskutere de store endringene som nå skjer i Arktis. De vil også delta i utearrangementer i Kautokeino  med kultur og kunnskapsformidling, hvor de blant annet skal besøke praksisopplæringen ved Samisk Videregående skole og  Reindriftskole. Fyrst Albert vil blant annet holde et foredrag om ’Tilpasning til klimaendringer og beskyttelse av Arktis’. Fyrsten og fyrstinnen har begge et globalt engasjement relatert til klimaendringer og beskyttelse av miljøet for en bærekraftig utvikling, med et fokus på bl.a. biodiversitet.

 

Klimaendringer og endret bruk av Arktis vil være viktige momenter i forvaltningen av nordområdene i fremtiden. En viktig dimensjon under fyrsteparets besøk vil være kompetanseheving for urfolksungdom. ”… Det er positivt at verdens statsledere retter sitt fokus mot nordområdene, urfolkssamfunnene og urfolksungdom i nord. At også HSH Fyrstinne Charlene kommer til Kautokeino gleder oss stort. Vi ser frem til å vise frem Kautokeino som et levende arktisk urfolkssamfunn, og reindriften som en familiebasert, sirkumpolar og nomadisk urfolksnæring og levevei”, sier direktør Anders Oskal ved Internasjonalt Reindriftssenter.


Ytterligere informasjon:


Direktør Anders Oskal, Internasjonalt reindriftssenter

Tlf. +47 9945 0010. Epost ax@reindeercentre.org

 

Ordfører Klemet Erland Hætta, Kautokeino kommune

Tlf. +47 9187 1744. Epost keh@kautokeino.kommune.no

 

Professor, Svein D. Mathiesen, Internasjonalt reindriftssenter

Tlf. +47 9052 4116  Epost  Svein.D.Mathiesen@gmail.com

 

Leder Dr Mikhail Pogodaev, Verdensforbundet for reindriftsfolk

Tlf. +7 911 9169780  Epost  pogodaevm@gmail.com
Anders Oskal, ICR Activities, Mikhail Pogodaev, Prince Albert, Svein D. Mathiesen, WRH Activities
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni