wrh_left_button menu_ealat birgen
Kunnskapsseminar for departementene:
Written by Philip Burgess   
Sunday, 18 November 2007 01:00
AddThis Social Bookmark Button
Kunnskapsseminar for departementene:

NYE MULIGHETER FOR REINDRIFTEN I NORDOMRÅDENE?

AID, Akersgata,  Oslo, 20. november 2007

 

11.30-16.00

11.30-12.00 Lunch

12.00-12.10

Velkommen og introduksjon

Avdelingsdirektør Bjørn Olav Megard, AID

 

12.10-12.30

 

Reindrift som sirkumpolart fenomen og forvaltningsmodell for store områder i nord.

 

WRHs historie: 17 års erfaring fra reindriftssamarbeid mellom Russland og Norge. Generalsekretær og reineier Johan Mathis Turi, Association of World Reindeer Herders (WRH)

 

 

12.30-12.50

 

Reindriften i Chukotka - Øst for Sibir, mellom Russland og USA

 

Visepresident Vladimir Etylin, Reindeer Herders Union of Russia, tidl. viseguvernør i Chukotka.

 

 

12.50-13.10

 

Reindriftens utfordringer i Finland

 

Styreleder og reineier Juha Magga, Finske reindriftssamers landsforbund (SB)

 

 

 

 

13.20-13.40

 

Hvordan få et godt liv i de små samiske reindriftssamfunnene i Sverige? - utfordringer etter at internasjonale deklarasjoner er vedtatt

 

Reineier Berit Marie Jonsson, Samerådet Sverige

 

 

13.40-13.50 Pause

 

 

13.50-14.10

 

Kunnskap i nordområdene: Betraktninger om tradisjonell kunnskap og dens rolle i forhold til forskning i nord sett i lys av nye forskningsetiske retningslinjer.

 

Sekretariatsleder Mattias Kaiser, Den Nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

 

 

14.10-14.20

 

En visjon for grenseløs kunnskapsutveksling i den sirkumpolare reindriften:

 

www.reindeerportal.org

 

Direktør Anders Oskal og Philip Burgess, International Centre for Reindeer Husbandry, Kautokeino

 

 

14.20-14.30

 

Historien om hvordan reinen ble vill – hva slags kunnskap skal legges til grunn?

 

Førsteamanuensis Mai Britt Utsi, Samisk høgskole

 

 

14.30-14.40 Pause

 

 

14.40-15.00

 

Industriell utvikling og reindrift: Corporate Social Responsibility illustrert ved den finske skogdriftssektoren

 

Rådgiver Rebecca Lawrence, Samerådet

 

 

15.00-15.20

 

Local planning as a strategy for adaptation to climate change in the Arctic

 

Dr. Robert W. Corell, The H. John Heinz III Centre for Science, Economics and Environment, Washington, USA. Chairman of Arctic Climate Impact Assessment of the Arctic Council. Recently held the Thor Heyerdahl International Speech 2007.

 

 

15.20-15.30

 

Reindriftsprosjektet EALÁT-Information i Arktisk råd – ”Reindeer herders’ voice on climate change and loss of pastures”

 

Direktør Anders Oskal, ICR

 

 

15.30-16.00

 

Spørsmål og diskusjon

 

Kort oppsummering av Johan Mathis Turi, WRH og Bjørn Olav Megård, AID

 

 

ICR Activities
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni