wrh_left_button menu_ealat birgen
BIRGEN: Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften 2. periode Rapport
Written by Philip Burgess   
Monday, 13 December 2010 16:15
AddThis Social Bookmark Button
birgen2Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift og Nettverk for Reindriftskvinner i Kautokeino har i 2007 opprettet et samarbeidsprosjekt “Birgen- tradisjonell kunnskap og opplæring i reindrift”. Det samiske ordet “birgen” betyr å klare seg eller berge seg 1. Denne rapporten er et sammendrag av Birgen-prosjektets aktivitet og oppgaver fra 1.september 2009 til 30.april 2010 og er en fortsettelse av rapport 3.2009 av International Centre for Reindeer Husbandry.

Formålet med prosjektet “Birgen, tradisjonell kunnskap og opplæring i reindrift” er å; - Styrke og utvikle en familiebasert reindriftsnæring. - Dokumentere tradisjonell kunnskap og kompetanse. - Styrke verdien og synliggjøre reindriftskvinners arbeid i næringen. - Utvikle kvinnenettverk innad i reindriften for å fremme arbeidet med tradisjonell kunnskap og opplæring og eksternt mot relevante miljøer.


The BIRGEN project, a project run by the International Centre for Reindeer Husbandry has just released  a follow up project report, entitled ' Traditional Knowledge and Education in Reindeer Husbandry.

Download the report here / Last ned her

BIRGEN, ICR Activities, Karen Inga Kemi, Traditional knowledge
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni