Internationsl Centre for Reindeer HusbandryASsociation of World Reindeer Herders
Landsdekkende interimstyre for reindriftskvinnenettverkene
Written by Karen Inga Kemi   
Tuesday, 17 August 2010 12:14
AddThis Social Bookmark Button

reindriftskvinner_logo1_2

Reindriftens Utviklingsfond har bevilget 60000 kr til landsdekkende interimstyre for kvinnenettverkene.

Utskrift av møtebok:
"Sak 40/2010/MS arkivref. 2010/12462
SØKNAD OM STØTTE TIL LANDSDEKKENDE INTERIMSTYRE FOR
KVINNENETTVERKENE
Forslag til vedtak:
Med hjemmel i retningslinjer for kvinnerettede tiltak, bevilger Reindriftens Utviklingsfond for år 2010 og 2011 kr 60 000,- i tilskudd fra RUF til prosjektet: Midler til et landsdekkende interimstyre for kvinnenettverkene.
Det forutsettes sluttrapport og revidert regnskap etter at prosjektet er avsluttet.
Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen tre år fra vedtaksdato, vil bevilgningen bli inndratt og tilbakeført fondet.
Vedtak:
Søknaden innvilges med kr. 60 000,00 som omsøkt.
Bevilgningen forutsetter at midlene bl.a. brukes til:
 Stimulering til etablering og revitalisering av kvinnenettverk
Reindriftens Utviklingsfond Møtebok 28. og 29. juni 2010 Side 6 av 7
 Utarbeidelse av strategiplan for arbeid i et framtidig landsdekkende styre for kvinnenettverk.
Vedtaket var enstemmig.
"
Birgen