wrh_left_button menu_ealat birgen
Reindrift og omverden
Written by Philip Burgess   
Wednesday, 08 October 2008 01:00
AddThis Social Bookmark Button

simleReindrift: Den 15. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift arrangeres i Luleå, i tiden 26.-29. januar 2009. Hovedtema er "Reindrift og omverden".

* Konferanseprogram og registrering på egen nettside

Konferansen arrangeres av Nordisk organ for reindriftsforskning (NOR) og Sveriges Landbruksuniversitet (SLU). Konferansen henvender seg til forskere og alle andre som er engasjert i eller er interessert i reindriften.

 


Aktuelle sejonstemaer:

* Rovviltet og reindriften
* Infrastrukturforstyrrelser og tap av reinområder
* Klimaet og konsekvenser for reindriften
* Konfliktløsning som har betydning for reindriften

Reindrift: Den 15. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift arrangeres i Luleå, i tiden 26.-29. januar 2009.
NOR
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni