wrh_left_button menu_ealat birgen
HKH Fyrst Albert II av Monaco besøker Kautokeino i mars 2012
Written by Philip Burgess   
Thursday, 23 February 2012 18:55
AddThis Social Bookmark Button

Anders_and_Albert_thumbHKH Fyrst Albert II av Monaco vil besøke Kautokeino og Finnmark i slutten av mars 2012. Verdensforbundet for Reindriftsfolk, Internasjonalt reindriftssenter og Kautokeino kommune er vertskap for besøket. Fyrsten vil treffe urfolksungdom fra den sirkumpolare reindriften, for å diskutere de store endringene som nå skjer i de Arktiske urfolksområdene mht. klimatiske endringer og industriell utbygging. Han vil også delta i og gi et foredrag i forbindelse med ”World Indigenous Television Broadcasting Conference” (www.WITBC2012.org) med tittelen: ”Tilpasning til klimatiske endringer og beskyttelse av Arktis”. NRK Sápmi er vertskap for konferanse som samler urfolks TV-kringkastere fra hele verden.

 

 

 

HKH Fyrst Albert II har vist et omfattende globalt engasjement relatert til klimaendringer og beskyttelse av miljøet for en bærekraftig utvikling, med fokus på blant annet biodiversitet. ”At HKH Fyrst Albert som statsoverhode og med sitt sterke engasjement nå vil besøke Kautokeino for å treffe internasjonal reindriftsungdom er svært viktig for Arktiske urfolkssamfunn i en krevende tid”, sier leder Mikhail Pogodaev i Verdensforbundet for reindriftsfolk. Også ordfører Klemet Erland Hætta i Kautokeino vektlegger begivenheten og uttaler ”Dette besøket viser at Kautokeino etter hvert har blitt satt på kartet i Nordområdene der Urfolksspørsmålet diskuteres. Vi ser frem til å ta godt imot HKH Fyrst Albert i Kautokeino”.


Nærmere 100 000 reingjetere og 20 forskjellige urfolk er involvert i reindriften i  Nordområdene, og reinen er viktig for livet og økonomien i disse arktiske urfolkssamfunnene. Ny kunnskap knyttet til endringer i klima og arealbruk vil være viktig for forvaltningen av nordområdene. ”Det er viktig at man bruker både vitenskapelig og tradisjonell kunnskap for å bygge robuste lokalsamfunn i Arktis for fremtiden, noe som også vil være tema under fyrstens besøk”, sier direktør Anders Oskal ved Internasjonalt reindriftssenter. HKH Fyrst Albert II vil under besøket ha et opphold på Finnmarksvidda og delta i et offisielt arrangement i Kautokeino.


Ytterligere informasjon:

Direktør Anders Oskal, Internasjonalt reindriftssenter

Tlf. +47 9945 0010. Epost ax@reindeercentre.org

 

 

Ordfører Klemet Erland Hætta, Kautokeino kommune

Tlf. +47 9187 1744. Epost keh@kautokeino.kommune.no

 

 

Professor, Svein D. Mathiesen, Internasjonalt reindriftssenter

Tlf. +47 9052 4116  Epost  Svein.D.Mathiesen@gmail.com

 

 

Leder Mikhail Pogodaev, Verdensforbundet for reindriftsfolk

Tlf. +7 911 9169780  Epost  pogodaevm@gmail.com

Anders Oskal, ICR Activities, Kautokeino, Mikhail Pogodaev, Prince Albert, WRH Activities
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni