wrh_left_button menu_ealat birgen
Norwegian foreign minister thanks Kautokeino / Takker Kautokeino-samfunnet: Jonas Gahr Støre
Written by Philip Burgess   
Thursday, 11 December 2008 13:15
AddThis Social Bookmark Button

stoere_133px_hvitSource: NRK Sami Radio, English summary below) Utenriksminister Jonas Gahr Støre er veldig fornøyd med gjennomføringen av embetsmannsmøtet i Arktisk Råd i Kautokeino.

Utenriksministeren har sendt et takkebrev til sametingspresident Egil Olli, Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta og direktør ved Internasjonalt fag og formidlingssenter for reindrift, Anders Oskal.

"Meget vellykket"

"Jeg vil takke dere og hele Kautokeino-samfunnet for den omfattende og entusiastiske bistand Utenriksdepartementet fikk under gjennomføringen av embetsmannsmøtet i Arktisk Råd 18.-20. november", skriver utenriksministeren i brevet.

 

Gahr Støre skriver videre at han synes møtet ble meget vellykket både innholdsmessig og sosialt.

"Vi har fått en rekke positive tilbakemeldinger fra deltagerne fra de arktiske landene, fra de faste urfolksdeltagerne og fra observatørene".

"Strålende eksempel"

Arktisk Råd er eneste samarbeidsforum i nord som favner alle åtte arktiske land og hvor urfolk har status som faste deltakere.

På møtet i Kautokeino ble grenseoverskridende utfordringer som klima, miljø og bærekraftig utvikling diskutert. På møtet var det 200 deltakere fra 13 land.

Ikke fornøyd med olje- og gassmeldingen

"En viktig side av det arktiske samarbeidet er å øke kunnskapen om hverandre. Gjennom møtene i det norske formannskapet i Arktisk råd har vi forsøkt å gi et bredt bilde av det arktiske Norge. Møtet i Kautokeino var en viktig del av dette og ga et strålende eksempel på et livskraftig samfunn i nord", skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre i brevet.

English Summary

The Norwegian Foreign Minister Jonas Gahr Støre was very satisfied with the implementation of the SAO meeting of the Arctic Council in Kautokeino (November 19/20, 2008).

The Foreign Minister has sent a thank you letter to Mr Egil Olli, Kautokeino Mayor Klemet Erland Hætta and the Director of International Centre for Reindeer HUsbandry, Anders Oskal.

"I want to thank you and the entire Kautokeino community for the comprehensive and enthusiastic assistance the Foreign Ministry was given in the implementation of the official meeting of the Arctic Council 18-20. November," the foreign minister in the letter.

Gahr Støre writes that he thinks the meeting was very successful both content wise and socially.

"We have received numerous positive comments from participants from the Arctic countries, from the indigenous permanent participants and observers".

The Arctic Council is the only cooperation forum in the north that is broadly representative of all the eight Arctic countries and where indigenous peoples have the status of permanent participants.

At the meeting in Kautokeino was cross-border challenges such as climate, environment and sustainable development discussed. At the meeting, there were 200 participants from 13 countries.

"An important side of the Arctic cooperation is to increase knowledge about each other. Through meetings in the Norwegian chairmanship of the Arctic Council, we have tried to provide a broad picture of the arctic Norway. The meeting in Kautokeino was an important part of this and gave a brilliant example of a sustainable society in the north, "the Foreign Minister Jonas Gahr Støre in the letter.

Download the Letter Here

Arctic Council, Jonas Gahr Støre
 
arctic universi ipy_logo_index norden research_council eni